Aanmelden
E-mail:

Wachtwoord:

Registreer
Wachtwoord vergeten?
Nieuwsbrief
Navigatie

Wat is Carevita vzw

Carevita VZW is een vereniging zonder winstbejag opgericht door een aantal gezondheidswerkers. Carevita staat voor een gezondheidsconcept dat opgestart is begin 2016. We zijn op 1 februari 2016 gestart met de opening van het inloophuis “De Kolibrie” (www.inloophuisdekolibrie.be). Einde 2016 heeft ook “De Kern”, het praktijkcentrum (www.praktijkcentrumdekern.be), zijn deuren geopend.

Voor onze VZW hebben we de naam Carevita gekozen omdat we geloven dat ieder leven waardevol en uniek is. Care komt van het latijnse Carus en betekent dierbaar, geacht, kostbaar. Vita staat voor leven.

Het is open deuren intrappen: de vergrijzing en onze welvaartmaatschappij dwingen ons tot nieuwe zorgmodellen, laten ons denken en werken aan innovatieve manieren van betaalbare gezondheidszorg. De gezondheidszorg staat immers voor de moeilijke opdracht om met een vergrijzende bevolking en een verwachte stijging van chronische ziekten, een goed doordachte en betaalbare gezondheidszorg te blijven garanderen. Belangrijke pijlers zijn onder meer:

  • ruimer kijken dan curatieve behandelingen
  • intensifiëren van multidisciplinaire samenwerking
  • oog voor preventie en screening (van in de vroege levensjaren)
  • optimaliseren van ondersteuning en begeleiding van chronische zieken
  • oog voor empowerment en zelfmanagement
  • stimuleren van mantelzorg en vrijwilligerswerk


Een extra uitdaging daarenboven is het inzetten van technologie zonder evenwel de menselijke meerwaarde van interactie en contact te verliezen.

De stijgende levensverwachting, de vooruitgang van de geneeskunde, onze westerse leefgewoonten… maken dat enkel en alleen uitgaan van een curatief gezondheidsmodel geen haalbare kaart meer is. Meer en meer moet gekeken worden naar een holistische, gepersonaliseerde en participatieve gezondheidsbenadering en naar een vernieuwde visie op preventie. Dit vereist vergaande samenwerking tussen stakeholders binnen en buiten de gezondheidssector, een attitudeverandering van zowel zorgverleners, cliënten/patiënten/burgers als van fabrikanten/leveranciers als beleidsmakers.
Iedere persoon draagt voor een groot deel de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven en gezondheid en dient aandacht te hebben voor zelfzorg in al zijn facetten.

Dit vereist een zeer toegankelijke, “als het ware one-stop-benadering”, in verband met gezondheid en welzijn buiten het strikt medische om. Het medische is zeer belangrijk, vaak zelfs primordiaal, en dient dan ook kwalitatief en hoogstaand te blijven zoals we dit in België kennen. Daarnaast wint paramedische en niet-medische ondersteuning en hulpverlening aan belang.
Carevita streeft ernaar een one-stop-plek voor chronisch zieken en hun context te zijn, waarbij we er bewust voor kiezen om het medische niet te integreren in het centrum.
We willen een plaats creëren waar mensen gewoon in en uit kunnen lopen, lotgenotencontact kunnen hebben, informatie kunnen inwinnen… maar waar ze indien nodig – zij het op een andere verdieping en afgescheiden van elkaar – ook terecht kunnen voor paramedische en niet-medische consultaties en zorgadvies op maat.