Aanmelden
E-mail:

Wachtwoord:

Registreer
Wachtwoord vergeten?
Nieuwsbrief
Navigatie

Waarden

Toegankelijkheid:  

Carevita gaat ervan uit dat zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dit betekent enerzijds dat de zorg infrastructureel en naar werking laagdrempelig moet zijn, maar anderzijds heeft dit ook betrekking op het financieel kostenplaatje voor de eindgebruiker.

De laagdrempeligheid willen we o.m. optimaliseren via het carevita-inloophuis “De Kolibrie” waar mensen langs kunnen komen voor een praatje, een creatieve activiteit, een workshop, lezingen en zo in aanraking komen met lotgenoten, en waar nodig ook met een dienst- en hulpverleningsaanbod…
Vanuit een sociaal engagement en vanuit de solidariteitsgedachte maakt Carevita zich ook sterk om op maat van de individuen aangepaste tarieven te voorzien naargelang hun mogelijkheden, ook binnen het praktijkcentrum “De Kern”.

 

Aandacht, respect en gelijkwaardigheid:

Oprechte aandacht voor de patiënt/cliënt/burger is de basis. Hij wordt benaderd op basis van gelijkwaardigheid en respect. De zorgverlener geeft de cliënt relevante informatie op het niveau van de cliënt. De cliënt wordt op deze manier in staat gesteld zelf beslissingen te nemen over de gewenste behandeling. Zo wordt de zelfredzaamheid van de cliënt bevorderd.

We dragen gelijkwaardigheid hoog in het vaandel. We willen als zorgverstrekker niet de positie van expert/allesweter innemen, maar veeleer een faciliterende en informerende rol opnemen waardoor alle betrokkenen bij een dienst- en/of hulpverleningsproces gelijkwaardige partners worden in het traject op maat. We scharen ons dan ook volmondig achter een participatief begeleidingsmodel waarbij respect een van onze kernwaarden is.

Doorheen het traject op maat vinden we het belangrijk om iedereen in zijn waarde te laten, om iedereen met eerbied te behandelen. Respectvol handelen is het midden houden tussen betrokken zijn en voldoende afstand houden vanuit een oprechte belangstelling voor de andere. Respect tonen is ook het in acht nemen van de vrijheid en het beslissingsrecht van ieder persoon (patiënt/cliënt/burger). We zien het dan ook als recht van het individu om al dan niet bepaalde keuzes te maken met betrekking tot zijn/haar gezondheid. Belangrijk vinden we wel dat mensen voldoende geïnformeerd zijn om bewust keuzes te kunnen maken.

 

Kwaliteitsgericht:

We willen in alle facetten van onze werking kwaliteit nastreven. Wij willen goede kwaliteit leveren door onder andere samenwerking, gerichte scholing en open te staan voor suggesties of kritiek. Ook willen we kwaliteit leveren door zoveel mogelijk uit te gaan van (wetenschappelijk) onderbouwde methoden.
Inhoudelijke kwaliteit is een conditio sine qua non. Kennis is een voorwaarde voor de borging van  de kwaliteit van de zorg en maakt innovatie mogelijk. Onze medewerkers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en kennis en vaardigheden uit te breiden.  De zorg die geleverd wordt is evidence based. Waar mogelijk willen we een bijdrage aan onderwijs leveren door het begeleiden van stagiairs en door het deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast moet door de bezoeker gepercipieerde kwaliteit ook hoog in het vaandel gedragen worden. Hiervoor is het belangrijk hun te bevragen en eventueel verbetertrajecten op te stellen.

  

Maatschappelijke verantwoordelijkheid:

Carevita is er van overtuigd dat een optimale gezondheid enkel en alleen kan met oog voor de maatschappij. Gezondheidszorg mag geen eiland op zich zijn, maar moet ingebed zijn in de samenleving. Wij geloven dan ook dat het chronic care model een belangrijke leidraad is om onze werking op de stoelen.


Ondernemend/innovatief:

Carevita dient oog te hebben voor alle tendensen en ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. We mogen niet vasthouden aan traditionele methoden en strategieën maar dienen moderne technologieën die hun nut al bewezen hebben te implementeren. De toepassing en verdere ontwikkeling van ICT en online activiteiten lijkt onstuitbaar. Online activiteiten kunnen face-to-face contacten versterken en verbeteren.
Maar we willen niet alleen innoveren via online-methoden, ook willen we openstaan voor andere manieren van innovatie door bv het koppelen van welzijn en gezondheid aan andere levensdomeinen….

Samenwerking:

De lijnen van intern overleg zijn kort, zorgverleners adviseren elkaar en maken gebruik van elkaars kennis en competentie. De specialistische deskundigheid van de zorgverleners worden optimaal benut. Er wordt op een collegiale wijze samengewerkt. De zorgverlener heeft samen met de cliënt de regie over zijn/haar zorg- en/of hulpverleningstraject, waarbij de cliënt de keuze maakt hoe de zorg vormgegeven wordt. Ook met zorgverstrekkers buiten het zorgadviescentrum worden optimale contacten onderhouden om informatiedoorstroming te faciliteren en een optimalisatie van dienst- en zorgverlening te bekomen.
Binnen het totaalconcept van Carevita zullen hulpverleners verbonden aan De Kern ook vrijwillig meedraaien in het inloophuis “De Kolibrie”.
Daarnaast zijn er al een heel aantal vrijwilligers die samen de schouders onder De Kolibrie willen zetten. Ieder van hen is evenwaardig en belangrijk binnen het reilen en zeilen van de werking. Als team gaan we voor een optimale dienstverlening t.o.v. al onze bezoekers.